تخته ضرب و تقسیم مونته سوری با لوازم

تخته ضرب و تقسیم مونته سوری با لوازم

یکی از اهدافی که مونته سوری دنبال می کند، آموزش مهارت های ریاضی است که در اینجا به معرفی یکی از این بازی های آموزشی می پردازیم.

آموزش مهارت ضرب و تقسیم به کودکان همیشه یک کار سخت به نظر می آید اما مونته سوری با طراحی تخته ضرب و یا تخته تقسیم این کار را آسان کرده است.

این تخته ها در کنار بازی و سرگرمی به خوبی مفهوم ضرب و تقسیم را آموزش می دهد و آموزش ریاضی همراه با بازی و شادی صورت می گیرد و کودک خسته نمی شود.

 

  • تخته ضرب و تقسیم
  • آموزش مهارت های ریاضی
  • مناسب کودکان ابتدایی
  • گارانتی : ندارد
قیمت 190,000 تومان
تخته ضرب و تقسیم مونته سوری با لوازم

تخته ضرب و تقسیم مونته سوری با لوازم

یکی از اهدافی که مونته سوری دنبال می کند، آموزش مهارت های ریاضی است که در اینجا به معرفی یکی از این بازی های آموزشی می پردازیم.

آموزش مهارت ضرب و تقسیم به کودکان همیشه یک کار سخت به نظر می آید اما مونته سوری با طراحی تخته ضرب و یا تخته تقسیم این کار را آسان کرده است.

این تخته ها در کنار بازی و سرگرمی به خوبی مفهوم ضرب و تقسیم را آموزش می دهد و آموزش ریاضی همراه با بازی و شادی صورت می گیرد و کودک خسته نمی شود.

 

قیمت 190,000 تومان

آدرس
ساعات کار

ارسال پیام به :

برای ارسال پیام وارد سایت شوید