برج صورتی مونته سوری

برج صورتی مونته سوری

ابزارهای مونته سوری در جهت تقویت پنج مهارت با عنوان مهارت های زندگي- مهارت هاي حسي- مهارت هاي زبان آموزي- مهارت هاي رياضي و مهارت هاي فرهنگ و علوم طراحی شده اند.

بازی برج های صورتی نیز یکی از ابزارهای مونته سوری است که به تقویت مهارت حسی و شهودی کودک می پردازد. این بازی از مکعب های صورتی در سایزهای متفاوت تشکیل شده است که به کودک مفاهیم کوچک و بزرگ را آموزش می دهد. هم چنین در این بازی کودک نظم و ترتیب را می آموزد. 


  • شامل مکعب در سایزهای متفاوت
  • تقویت مهارت های حسی
  • آموزش مفاهیم کوچک و بزرگ
  • مناسب گروه سنی 3 تا 6
  • گارانتی : ندارد
قیمت 250,000 تومان
برج صورتی مونته سوری

برج صورتی مونته سوری

ابزارهای مونته سوری در جهت تقویت پنج مهارت با عنوان مهارت های زندگي- مهارت هاي حسي- مهارت هاي زبان آموزي- مهارت هاي رياضي و مهارت هاي فرهنگ و علوم طراحی شده اند.

بازی برج های صورتی نیز یکی از ابزارهای مونته سوری است که به تقویت مهارت حسی و شهودی کودک می پردازد. این بازی از مکعب های صورتی در سایزهای متفاوت تشکیل شده است که به کودک مفاهیم کوچک و بزرگ را آموزش می دهد. هم چنین در این بازی کودک نظم و ترتیب را می آموزد. 


قیمت 250,000 تومان

آدرس
ساعات کار

ارسال پیام به :

برای ارسال پیام وارد سایت شوید