پله های قهوه ای مونته سوری

پله های قهوه ای مونته سوری

ابزارهای مونته سوری در جهت تقویت پنج مهارت با عنوان مهارت های زندگي- مهارت هاي حسي- مهارت هاي زبان آموزي- مهارت هاي رياضي و مهارت هاي فرهنگ و علوم طراحی شده اند.

بازی پله های قهوه ای از سری ابزارهای مونته سوری می باشد که مهارت حسی کودک را درگیر می کند. پله های قهوه ای آموزش را با تغییر در عرض نشان می دهد، در حالی که طول ثابت باقی می ماند. تمرین با پله های قهوه ای به طور غیر مستقیم تجسم کودک را برای مفاهیم هندسه فضایی آماده می کند و مفهوم پهن و باریک را به صورت شهودی به کودک می آموزد.

این بازی برای کودکان 3 تا 6 سال بسیار مناسب و کاربردی می باشد.


  • تقویت مهارت حسی کودک
  • آموزش مفهوم پهن و باریک
  • مناسب گروه سنی 3 تا 6 سال
  • گارانتی : ندارد
قیمت 300,000 تومان
پله های قهوه ای مونته سوری

پله های قهوه ای مونته سوری

ابزارهای مونته سوری در جهت تقویت پنج مهارت با عنوان مهارت های زندگي- مهارت هاي حسي- مهارت هاي زبان آموزي- مهارت هاي رياضي و مهارت هاي فرهنگ و علوم طراحی شده اند.

بازی پله های قهوه ای از سری ابزارهای مونته سوری می باشد که مهارت حسی کودک را درگیر می کند. پله های قهوه ای آموزش را با تغییر در عرض نشان می دهد، در حالی که طول ثابت باقی می ماند. تمرین با پله های قهوه ای به طور غیر مستقیم تجسم کودک را برای مفاهیم هندسه فضایی آماده می کند و مفهوم پهن و باریک را به صورت شهودی به کودک می آموزد.

این بازی برای کودکان 3 تا 6 سال بسیار مناسب و کاربردی می باشد.


قیمت 300,000 تومان

آدرس
ساعات کار

ارسال پیام به :

برای ارسال پیام وارد سایت شوید