مهارت های لباسی مونته سوری

مهارت های لباسی مونته سوری

مهارت های خود یاری، بدین معنی است که کودک قادر به انجام کارهای شخصی خود باشد و استقلال خود را به مرور از 3 تا 6 سالگی کسب کند. این مهارت ها شامل: پوشیدن و درآوردن لباس های خود، باز و بسته کردن انواع زیپ ها و دکمه ها و ... می باشد. 

مونته سوری برای رسیدن به این هدف، ابزارهای مهارت لباسی را طراحی کرده است که جز بازی هایی است که به تقویت مهارت های حرکتی ظریف در کودکان می پردازد.

این بازی شامل مهارت های لباسی بستن دکمه معمولی و مخفی، بستن بند کفش، زیپ، قزن و کمربند است که کودک با تمرین و بازی می تواند به تمام این مهارت ها دست یابد.


  • شامل 6 مهارت لباسی
  • تقویت مهارت های حرکتی ظریف
  • مناسب کودکان 4 سال به بالا
  • گارانتی : ندارد
قیمت 350,000 تومان
مهارت های لباسی مونته سوری

مهارت های لباسی مونته سوری

مهارت های خود یاری، بدین معنی است که کودک قادر به انجام کارهای شخصی خود باشد و استقلال خود را به مرور از 3 تا 6 سالگی کسب کند. این مهارت ها شامل: پوشیدن و درآوردن لباس های خود، باز و بسته کردن انواع زیپ ها و دکمه ها و ... می باشد. 

مونته سوری برای رسیدن به این هدف، ابزارهای مهارت لباسی را طراحی کرده است که جز بازی هایی است که به تقویت مهارت های حرکتی ظریف در کودکان می پردازد.

این بازی شامل مهارت های لباسی بستن دکمه معمولی و مخفی، بستن بند کفش، زیپ، قزن و کمربند است که کودک با تمرین و بازی می تواند به تمام این مهارت ها دست یابد.


قیمت 350,000 تومان

آدرس
ساعات کار

ارسال پیام به :

برای ارسال پیام وارد سایت شوید