جعبه اشکال پایه مونته سوری

جعبه اشکال پایه مونته سوری

آموزش مفاهیم هندسی هم چون دایره و مربع و ...  به کودکان، شاید کمی سخت و زمان بر باشد. مونته سوری برای حل این مشکل جعبه اشکال پایه را طراحی کرده است که می توان در زمانی کوتاه و همراه با بازی و تفریح این مفاهیم را به کودک آموزش داد. 

کودک در کنار مفاهیم دایره، مربع و مثلث، مفاهیم بزرگ و کوچک را نیز فرا می گیرد و با این اشکال می توان در جهت افزایش خلاقیت گام بردارد و با استفاده از این ابزارها، اشکال متفاوت بسازد.


  • شامل اشکال پایه به همراه جعبه
  • آموزش مهارت های ریاضی
  • تقویت خلاقیت و دقت در کودکان
  • مناسب گروه سنی 5سال به بالا
  • گارانتی : ندارد
قیمت 225,000 تومان
جعبه اشکال پایه مونته سوری

جعبه اشکال پایه مونته سوری

آموزش مفاهیم هندسی هم چون دایره و مربع و ...  به کودکان، شاید کمی سخت و زمان بر باشد. مونته سوری برای حل این مشکل جعبه اشکال پایه را طراحی کرده است که می توان در زمانی کوتاه و همراه با بازی و تفریح این مفاهیم را به کودک آموزش داد. 

کودک در کنار مفاهیم دایره، مربع و مثلث، مفاهیم بزرگ و کوچک را نیز فرا می گیرد و با این اشکال می توان در جهت افزایش خلاقیت گام بردارد و با استفاده از این ابزارها، اشکال متفاوت بسازد.


قیمت 225,000 تومان

آدرس
ساعات کار

ارسال پیام به :

برای ارسال پیام وارد سایت شوید