میله های قرمز و آبی مونته سوری

میله های قرمز و آبی مونته سوری

مونته سوری جز بازی های آموزشی است که هدفشان یادگیری آسان کودک، هماهنگی دست و مغز و کشف چیز های جدید توسط کودک است.
یکی از ابزارهای مونته سوری، میله های قرمز و آبی هستند که شاید یک بازی ساده به نظر برسد اما با این میله ها می توان مفاهیم بسیاری را به کودک آموزش داد.
از جمله مفاهیمی که توسط این میله ها به کودک آموزش داده می شود  شمارش اعداد، جمع و تفریق، کوتاه و بلند است. همچنین با توجه به دو رنگ متفاوت قرمز و آبی کودک با مفهوم زوج و فرد نیز آشنا می شود.
میله های قرمز و آبی مناسب بازی کودکان 6 سال به بالا می باشد.
  • شامل میله های قرمز و آبی
  • آموزش مهارت های ریاضی
  • مناسب کودکان 6 سال به بالا
  • گارانتی : ندارد
قیمت 270,000 تومان
میله های قرمز و آبی مونته سوری

میله های قرمز و آبی مونته سوری


مونته سوری جز بازی های آموزشی است که هدفشان یادگیری آسان کودک، هماهنگی دست و مغز و کشف چیز های جدید توسط کودک است.
یکی از ابزارهای مونته سوری، میله های قرمز و آبی هستند که شاید یک بازی ساده به نظر برسد اما با این میله ها می توان مفاهیم بسیاری را به کودک آموزش داد.
از جمله مفاهیمی که توسط این میله ها به کودک آموزش داده می شود  شمارش اعداد، جمع و تفریق، کوتاه و بلند است. همچنین با توجه به دو رنگ متفاوت قرمز و آبی کودک با مفهوم زوج و فرد نیز آشنا می شود.
میله های قرمز و آبی مناسب بازی کودکان 6 سال به بالا می باشد.

قیمت 270,000 تومان

آدرس
ساعات کار

ارسال پیام به :

برای ارسال پیام وارد سایت شوید