قرعه کشی بازارینو

به گزارش روابط عمومی بازارینو تمامی خریدارانی که از فروشگاه‌های عضو بازارینو خرید انجام دهند جوایز ارزنده‌ای تقدیم می‌شود.

جوایز قرعه کشی های بازارینو به شکل زیر تقدیم می‌شود:

  •  1.000.000ریال وجه نقد به 21 نفر 

این جوایز به صورت هفتگی - تحت عنوان سه شنبه‌های بازارینو- در مراسم قرعه کشی بازارینو حداقل به یکنفر تقدیم می‌شود.

  • 3 سکه طلا(تمام بهار آزادی) به سه نفر

این جوایز ارزنده به سه نفر از برندگان در قرعه کشی بازارینو - که در آخر تابستان برگزار می‌شود- تقدیم می‌گردد.